Home HỎI ĐÁP Cổ đông sáng lập có khác gì so với các cổ đông khác?

Cổ đông sáng lập có khác gì so với các cổ đông khác?

Email In PDF.

Trả lời:

Theo Luật doanh nghiệp 2005 thì cổ đông sáng lập là những người tham gia xây dựng, thông qua và ký tên và bản điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

 

 

Cổ đông sáng lập

Cổ đông khác

1

Được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi

biểu quyết trong vòng 3 năm đầu kể

từ ngày được cấp giấy CNĐKKD;

không được chuyển nhượng cổ phần

ưu đãi biểu quyết

Không được nắm giữ cổ phần

ưu đãi biểu quyết (trừ cổ đông

nhà nước trong một số ngành

nghề do chính phủ quy định)

2

Bị hạn chế quyền tự do chuyển

nhượng cổ phần phổ thông trong

thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp

GCN ĐKKD (chỉ được tự do chuyển

nhượng giữa các cổ đông sáng lập,

chuyển nhượng cho đối tượng khác

phải được ĐHĐCĐ chấp thuận và

người nhận chuyển nhượng đương

nhiên trở thành cổ đông sáng lập).

Không bị bất kỳ hạn chế nào

về chuyển nhượng cổ phần

phổ thông.

3

Phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất

20% tổ số cổ phần phổ thông được

quyền chào bán và phải thanh toán

dủ số cổ phần đã đăng ký mua trong

vòng chín mươi ngày kể từ ngày đc

cấp GCN ĐKKD.

Không phải thực thi nghĩa vụ

này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ls. Tống Văn Thủy

Ls. Hoàng Kim Dung

Luật sư doanh nghiệp

Thành lập, Tái cơ cấu DN

Đất đai - BĐS

Thuế

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT

Tìm chúng tôi trên Facebook


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04.3974 3442 - 04.39743449 - 04.22019779  -  Fax : 04.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : info@luathoangminh.com  luathoangminh@gmail.com
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ        : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hotline       : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342

Emai           : haiduong@luathoangminh.com  luathoangminh@gmail.com
Website     : http://www.luathoangminh.com  -  http://www.hoangminhlaw.com

Links exchange:

do gia dung   bộ đàm
thanh lap cong ty | luat doanh nghiep | cong ty luat | luat su rieng | hop nhat doanh nghiep | mua ban doanh nghiep | van phong dai dien | thanh lap chi nhanh | tach doanh nghiep | chia doanh nghiep | chuyen doi doanh nghiep| Google+ Luat Hoang Minh